displaysperzdechly

BOOKS THIS YEAR (7 months ago)

22
Ostatnie życzenie (1.0), Bieguni (1.0), Sześć pikseli oddalenia (1.0), Trening kreatywności (1.0), Nowa fizyka i nowa teologia (1.0), Narodziny fundacji (1.0), Impossible to inevitable (1.0), Zaufanie czyli waluta przyszłości (1.0), Good habits, bad habits (1.0), I'm here to help (1.0), Making Work Visible (1.0), Mały Brat (1.0), Beowulf (1.0), Information doesn't want to be free (1.0), Upadek Gondolinu (1.0), Ichigo ichie (1.0), Nauka i teologia (1.0), What you do is what you are (1.0), Obviously Awesome (1.0), Świat najlepszy z możliwych? (1.0) two more items (1.0)